Your Expressive Company Or Business Slogan ...
Beslutningsprocesser
Selvom bofællesskabet ændrer sig løbende, har der gennem alle årene været en grundlæggende struktur vedr. beslutningsprocesser om praktiske og økonomiske forhold .

Generalforsamling og bomøder
Den årlige generalforsamling er bofællesskabets højeste myndighed. Her træffer vi beslutning om evt. vedtægtsændringer, fastsætter og godkender næste års budget og besætter bestyrelsesposter og
udvalgsposter.  På de månedlige bomøder drøfter og planlægger vi praktiske opgaver og kommende
sociale aktiviteter. Desuden orienteres der om, hvad der er sket på Fladengrund siden sidst,- fx at
fårene er kørt til vædder, at æbletræer er beskåret, eller at et nyt fladbo-barnebarn er kommet til verden.

Bestyrelse og udvalg
 
En bestyrelse på 3 personer repræsenterer Fladengrund udadtil og er ansvarlig for at behandle                   
 spørgsmål af interesse for bofællesskabet. Bestyrelsen arbejder tæt sammen med kassereren ,
bl.a.om at udarbejde budgetforslag til generalforsamlingen.

Udover bestyrelsen er der en række udvalg, som er ansvarlige for forskellige områder af driften. Udvalgene udarbejder budgetforslag for deres område og organiserer fælles arbejde på områderne.

Det sociale liv
Fælles arbejdsprojekter, fællesspisning og traditioner/fester er bærende elementer i Fladengrunds sociale liv. Derudover er der det uformelle samvær på kryds og tværs: fælles motion, biografture, en snak i vaskeriet m.v.

Fælles arbejdsdage og -aftner
Større arbejdsprojekter klarer vi på fælles arbejdsdage, hvor så mange som muligt møder op og tager en tørn, - afbrudt af fælles pauser og fælles frokost. Fx har vi årligt en ”store flisdag”, hvor afskårne grene fra hele året laves til flis. I de senere år har vi i sommerhalvåret haft ”mandags-arbejds-aftner”, hvor vi har arbejdet et par timer på udearealerne, efterfulgt af en ”tredje halvleg” med en bid ost og et glas rødvin.

Fællesspisning
I øjeblikket er der fællesspisning i gennemsnit to gange ugentlig, men det svinger, hvor tit vi spiser sammen.
Det er frivilligt, om man vil deltage i fællesspisningsordningen. De fleste er dog med i ordningnen, og deltagerne
er opdelt i 4 grupper, som på skift står for en uges madlavning, d.v.s at man laver mad ca hver 4. uge. Fællesmaden er varieret og veltilberedt.

Traditioner -fester
Som fladboer kommer vi til mange fester og sammenkomster. Dels er der de arrangementer som er faste traditioner og dels fødselsdage og andre mærkedage, hvor den enkelte fladbo inviterer.
Gennem alle årene har der været arrangeret en fælles nytårsfest og en fælles Sankt Hansaften.
Fastelavnsfesten og  Luciaoptoget er udgået - og en høstfest samt en julefrokost er kommet til.
Mænd på arbejde!
- ved siden af garagerne -