Fladengrund er et havområde i Nordsøen - og -

navnetpå det bofællesskab, som en gruppe 

mennesker  i 1980 lod  bygge på en flad mark udenfor

Esbjerg, tæt ved Ho Bugt.Bofællesskabet har siden da været rammen om tolv

familiers dagligliv. Hver familie ejer sit eget hus, en lille,

privat have samt en tolvtedel af fælleshus og fælles-

arealer.Alle deltager i driften af fælleshus og fællesområder, og

derudover er vi sammen til bomøder, fællesspisning,

fælles fester, udflugter m.v.Vil du vide mere, så klik ind på de enkelte emner i

menuen.