Beboerne i bofællesskabet Fladengrund hedder fladboer. Fladengrund er jo en af de vigtigste fiskepladser i Nordsøen, men altså også et bofællesskab. En fisker hjembragte til os et billede af det rigtige Fladengrund. Billedet prydede Fælleshuset i en årrække.


Fladboerne bebor  mest husene som par, men der har også gennem tiden været huse med kun en beboer.


Da vi flyttede ind i 1980/81, var det økonomisk nødvendigt at være 2 til at betale den dengang høje rente.


Det er i dag blevet muligt at finansiere et hus med èn indtægt, så det giver en større 
fleksibilitet.


I dag er nogle gået på pension og en del er på vej til det.


De første mange år var der ingen rigtig udskiftning i familierne, men det er  nu sket løbende over de sidste 15 år. I dag bor der 5 af de oprindelige familier på Fladengrund. En 6. familie kom  dog ret hurtigt til, så den opfatter sig nok også som en af de oprindelige familier.


Fladboer arbejder bl.a. med undervisning, pædagogisk arbejde, musik, ledelse og socialt arbejde.


Mange af børnene opvokset på Fladengrund holder kontakt over Facebook. Nogle mødes jævnligt i København, hvor en del af dem bor i dag. Aldersspredningen giver en naturlig gruppering.