Indflytningen

I sidste halvdel af 1980 og begyndelsen af 81 flyttede de 12 familier ind: 24 voksne og 16 børn. Undervejs i   byggeriet lærte vi hinanden at kende ved at arbejde sammen på kryds og tværs om ”selvbyggeropgaver”.
Fladengrund var det første bofællesskab af sin art i Esbjerg-området og blev mødt med nysgerrighed
og  skepsis: ” Det bliver ikke et nyt Christiania” var én af avisoverskrifterne, ”Christiania for de etablerede”
en anden. Efter indflytningen gik vi selv i gang med at finde ud af, hvordan fællesskabet skulle fungere - og sammenligningerne med Christiania ophørte.

De første år
Vi havde stadig mange fælles opgaver med at lave legeplads, indrette værksted osv. Vi anlagde også fælles køkkenhave, hvor vi dyrkede grøntsager til fællesspisningen, og vi fik høns og får. Der blev arbejdet, der blev diskuteret, og der blev hørt musik, bl.a. når de voksne mødtes  til ”Jazzhus 11”, efter børnene var faldet i søvn.

Optakten- de første initiativer
I 1976 samledes en lille gruppe mennesker med det formål at etablere et bofællesskab i Esbjerg-området. Der var mange ideer og mange diskussioner: Skulle vi bo på landet? - eller tæt på byen? - have dyr? - økologisk dyrkning?- i hvor høj grad skulle vi være enige om fx børneopdragelse? m.m.m. Vi undersøgte muligheder for placering, men først da vi - med hjælp fra bl.a. Esbjergs borgmester - fandt frem til en egnet grund og fik tegnet et udkast til bofællesskabet, kom der skred i tingene. En del havde forladt gruppen undervejs, så der skulle findes nye interesserede, inden vi kunne gå videre med planerne.

Byggefasen
Heldigvis meldte der sig nok sig til, at byggeriet kunne planlægges og sættes i gang. Vi mødtes nu med vores kommende bofæller til konkrete og detaljerede diskussioner om indretning af fælleshus og fællesarealer og  om byggeriets forløb.. Fællesnævneren for gruppen var et ønske om en boform med større grad af fællesskab, end der var i de parcelhuskvarterer, de fleste kom fra.

De mange  børn
Nye fladbobørn blev født, og de første mange år var livet på Fladengrund præget af den store børneflok. Børnene løb ud og ind hos hinanden, byggede huler på fællesarealer og legede vildt i Fælleshusets "puderum".  Der blev holdt fælles børnefødselsdage og "børnemøder", lavet teaterforestillinger.- og der var udflugter og fester for børn og voksne.

Da børnene blev teenagere, flyttede nogle af dem i ungdomsværelser i Fælleshuset, hvor der også blev indrettet et ungdomsrum, hvor "de små" ikke måtte komme.

Nu -
Nu er de fleste af børnene flyttet hjemmefra, men nye børnefamilier er kommet til. Dertil kommer børnebørn som sammen med de små nye fladboer nyder lege faciliteterne. Ungdomsværelserne er blevet til gæsteværelser og "puderummet" til motionsrum.